Le chofar et le satan

Le Chofar –

1 Nombres 29 :1

וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ, מִקְרָא-קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם–כָּל-מְלֶאכֶת עֲבֹדָה, לֹא תַעֲשׂוּ: יוֹם תְּרוּעָה, יִהְיֶה לָכֶם.

Au septième mois, le premier jour du mois, il y aura pour vous convocation sainte: vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce sera pour vous le jour du son du Chofar.

 

2 Nombres 10 :10

וּבְיוֹם שִׂמְחַתְכֶם וּבְמוֹעֲדֵיכֶם, וּבְרָאשֵׁי חָדְשֵׁיכֶם–וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצֹצְרֹת עַל עֹלֹתֵיכֶם, וְעַל זִבְחֵי שַׁלְמֵיכֶם; וְהָיוּ לָכֶם לְזִכָּרוֹן לִפְנֵי אֱלֹהֵיכֶם, אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם.

Et au jour de votre allégresse, dans vos solennités et vos néoménies, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices rémunératoires; et elles vous serviront de mémorial devant votre Dieu. Je suis l’Éternel votre Dieu.

 

3 Psaumes 47 :6

עָלָה אֱלֹהִים, בִּתְרוּעָה; יְהוָה, בְּקוֹל שׁוֹפָר

Dieu s’élève dans les hauteurs parmi les acclamations, l’Eternel, au son de la trompette.

 

4 Lévitique Rabba 29 :1

ג [עלה אלהים בתרועה ה’ בקול שופר]

יהודה ברבי נחמן פתח: (תהלים מז): עלה אלהים בתרועה ה’ בקול שופר.
בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב ועולה על כסא דין, בדין הוא עולה.
מאי טעם?
עלה אלהים בתרועה.
ובשעה שישראל נוטלין את שופריהן ותוקעין לפני הקב »ה עומד מכסא הדין ויושב בכסא רחמים, דכתיב: ה’ בקול שופר ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם, והופך עליהם מדת הדין לרחמים.
אימתי?
בחדש השביעי:

Yéhouda a ouvert au nom de rabbi naHman : (ps.47) « La Force monte dans la Téroua, l’Eternel dans le Chofar ». A l’heure où le Saint, Béni soit-il, siège et monte sur le trône de justice, c’est dans la justice qu’il s’installe. Quelle en est la raison ? « La Force monte dans la Téroua ».

Et à l’heure où Israël se saisissent de leurs chofarot et les font retentir devant le Saint, Béni soit-il, il se lève de son trône de jugement, et s’installe sur son trône de miséricorde, comme il est écrit « L’Eternel dans la voix du chofar », et il s’imprègne de mansuétude à leur sujet et les comprend, et il change pour eux la vertu de justice en vertu d’empathie. Quand cela ? Dans le septième mois.

 

5 Lévitique Rabba 29 :4

אמר רבי יאשיה: כתיב: אשרי העם יודעי תרועה.
וכי אין אומות העולם יודעים להריע?
כמה קרנות יש להן?
כמה בוקינוס יש להם?
כמה סלפירגסי יש להם?
ואמרת: אשרי העם יודעי תרועה?!
אלא שהן מכירין לפתות את בוראן בתרועה והוא עומד מכסא הדין לכסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים, והופך להם מדת הדין למדת רחמים.
אימתי?
בחדש השביעי:

Heureux le peuple qui sait sonner la téroua

Rabbi Iachia dit : N’y aurait-il aucun autre peuple capable de sonner ? Combien de cornes ont-ils, combien de sirènes et de trompettes ? Et toi tu affirmes : « Heureux le peuple qui connait la sonnerie ? C’est parce qu’ils savent comment tenter leur créateur avec la sonnerie, pour qu’il se lève de son trône de justice vers son trône d’empathie, qu’il s’emplisse à leur sujet d’empathie, qu’il change pour eux la vertu de justice en celle d’empathie. Quand cela ? Le septième mois.

 

6 Yoma 20a

(בראשית ד) לפתח חטאת רבץ ושטן מאי אמר א »ל שטן ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני ממאי אמר רמי בר חמא השטן בגמטריא תלת מאה ושיתין וארבעה הוי תלת מאה ושיתין וארבעה יומי אית ליה רשותא לאסטוני ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני:

A ta porte rampe la faute et le satan, qu’est-ce que cela signifie ? Il a répondu : Le satan n’a pas le droit de te faire trébucher le jour de Yom Kipour. Bar Hama vient contester : le satan en guématria c’est 364, ce sont les 364 jours où il a la permission de faire trébucher. Le jour de Kipour, il n’a pas la permission de faire trébucher.

 

7 Baba Batra 16a

ויצא השטן מאת פני ה’ ויך את איוב וגו’ אמר רבי יצחק : קשה צערו של שטן יותר משל איוב. משל לעבד שאמר לו רבו ‘שבור חבית ושמור את יינה .’ אמר ר »ל הוא שטן ,הוא יצר הרע ,הוא מלאך המות. הוא שטן דכתיב (איוב ב) ‘ויצא השטן מאת פני ה’’, הוא יצר הרע כתיב התם (בראשית ו) ‘רק רע כל היום’ וכתיב הכא <רק את נפשו שמור> [(בראשית ו) ‘רק אליו אל תשלח ידך]’ ,הוא מלאך המות דכתיב (איוב א) <רק> [אך] ‘את נפשו שמור’ אלמא בדידיה קיימא

 

Et le satan sortit des visages de h’ et frappa Job etc… Rabbi ItsHak a dit, la souffrance du satan est plus grave que celle de Job. Exemple est donné d’un esclave auquel son maître a dit : casse la bouteille en gardant le vin.

 

8 Job 2 :6-7

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל הַשָּׂטָן, הִנּוֹ בְיָדֶךָ: אַךְ, אֶת נַפְשׁוֹ שְׁמֹר.

וַיֵּצֵא, הַשָּׂטָן, מֵאֵת, פְּנֵי יְהוָה; וַיַּךְ אֶת אִיּוֹב בִּשְׁחִין רָע, מִכַּף רַגְלוֹ עד (וְעַד) קָדְקֳדוֹ.

6 L’Eternel répondit au Satan: « Eh bien! Il est en ton pouvoir; seulement respecte sa vie.

7 Le Satan se retira d’auprès de l’Eternel, et il frappa Job d’une lèpre maligne depuis la plante des pieds jusqu’au sommet de la tête.

 

8 Lévitique 23 :22

דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לֵאמֹר: בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ, יִהְיֶה לָכֶם שַׁבָּתוֹן–זִכְרוֹן תְּרוּעָה, מִקְרָא-קֹדֶשׁ.

Parle ainsi aux enfants d’Israël: au septième mois, le premier jour du mois, aura lieu pour vous un repos solennel; commémoration par une fanfare, convocation sainte.

 

9 michna et guémara Roch Hachana 29b

דף כט,ב משנה  יום טוב של ר »ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה משחרב בהמ »ק התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו ב »ד…

דף כט,ב גמרא  מנה »מ אמר רבי לוי בר לחמא אמר רבי חמא בר חנינא כתוב אחד אומר (ויקרא כג) שבתון זכרון תרועה וכתוב אחד אומר (במדבר כט) יום תרועה יהיה לכם לא קשיא כאן ביו »ט שחל להיות בשבת כאן ביום טוב שחל להיות בחול …

Dans la cas d’un jour de Yom Tov de Roch Hachana qui correspond au chabbat, dans le Temple on sonnait mais pas dans le pays. Depuis que le Temple a été détruit, Rabbi YoHanan Ben Zakaï a décrété.

10 Nombres 10 :6-8

וּתְקַעְתֶּם תְּרוּעָה, שֵׁנִית–וְנָסְעוּ הַמַּחֲנוֹת, הַחֹנִים תֵּימָנָה; תְּרוּעָה יִתְקְעוּ, לְמַסְעֵיהֶם.ז וּבְהַקְהִיל, אֶת-הַקָּהָל–תִּתְקְעוּ, וְלֹא תָרִיעוּ. ח וּבְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים, יִתְקְעוּ בַּחֲצֹצְרוֹת; וְהָיוּ לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם, לְדֹרֹתֵיכֶם.

Vous sonnerez une seconde fanfare, et les légions campées au midi se mettront en marche: une fanfare sera sonnée pour les départs, 7 tandis que, pour convoquer l’assemblée, vous sonnerez, mais sans fanfare. 8 Ce sont les fils d’Aaron, les pontifes, qui sonneront de ces trompettes. Elles vous serviront, comme institution perpétuelle, dans vos générations.

Publicités
  1. Aucun commentaire pour l’instant.
  1. No trackbacks yet.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :